Bezoek aan het Gravensteen Gent ( januari 2018 )

Hoe leefde men vroeger in een kasteel ? Van troonzaal naar foltertuigen - van schietgaten naar de vergeetput. - van pilaren naar gebogen plafonds ....We ontdekten het allemaal.