Dopjeskunst.

N.a.v. het thema afval, recycleren, hergebruik,... tonen de kinderen met hun kunstwerken hoe ze willen, dat de natuur waarin ze leven er volgens hen zou moeten uitzien.