Cultuurbeleid

Cultuurbeleid

We werken als school aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van onze kinderen. We vinden dus ook de creatieve ontplooiing van onze leerlingen heel voornaam en willen dit zoveel mogelijk stimuleren. We hebben aandacht voor cultuur in de BREDE zin van het woord. We trachten de leerlingen gevoelig te maken voor allerhande vormen van kunst: muziek, toneel, film, poëzie, werkateliers, ... Ook met de bibliotheek werken we nauw samen.

Enkele voorbeelden:

  • Toneelvoorstellingen in "De Wiek"
  • Musea
  • Toneelgroepen die in de school optreden
  • Andere educatieve uitstappen i.v.m. de lessen
  • Bezoek bibliotheek
  • Schrijvers in de school