Verkeersbeleid

Verkeersbeleid
Veiligheid heeft voorrang!

Alle klassen zijn actief bezig op het vlak van verkeers- en mobiliteitseducatie. We werken ook voor een aantal projecten samen met de politie.

Wij willen zeker en vast meer werk maken van verkeersveiligheid. Wij willen met de school ook een inspanning leveren om de routes van en naar de school (maar ook naar hun toekomstige secundaire school) kindvriendelijker te maken. Er is inderdaad nood aan een omvattende werkwijze, die zowel gericht is op het verbeteren van de omgeving, de betrokkenheid van kinderen en het vergroten van hun mobiliteitskansen! Je mag er zeker van zijn dat we reeds een constructieve dialoog voeren met de stad en vooral de politiediensten over problemen of kansen voor kinderen op weg van en naar de school.

De school vindt het belangrijk dat de kinderen op een gezonde wijze naar school kunnen. Wij zijn dan ook steeds bezig i.v.m. het verkeer rond de schoolomgeving. Ouders spelen hierin eigenlijk een belangrijke rol. Als ouder vervul je niet alleen een voorbeeldfunctie voor kinderen, je kan ook actief bijdragen tot een veiligere en meer kindvriendelijke verkeerssituatie.